Prize Apply

להגשת מועמדות, נא להוריד את המסמך שלהלן:

כבר מילאתם את המסמך? נא להגישו בטופס שלהלן:

  תודה, מועמדתך נקלטה בהצלחה !

  0

  תיכון עתיד למדעים אל נג'אח טייבה

  זרם חינוכי:

  ערבי

  Motto Image

  אני מאמין

  בית הספר פועל במישור החברתי והערכי למען קידום והכשרת בוגרים ראויים בעלי כלים, שמהווים בסיס להשתלבות ראויה בחברה הישראלית - בתעסוקה, בהשכלה ובחיים החברתיים. בית ספר שואף לאדם בוגר, מכבד, מכיל, משתלב, גאה במורשתו הערבית וזהותו האישית והקולקטיבית תוך נכונות לחיים משותפים וקבלת האחר על בסיס של כבוד הדדי, סובלנות וסבלנות. מאז הקמתו, שם בית הספר דגש על חינוך לחיים משותפים בחברה פלורליסטית במדינת ישראל. בית הספר פועל במישור החברתי והערכי למען קידום והכשרת בוגרים ראויים בעלי כלים, שמהווים בסיס להשתלבות ראויה בחברה הישראלית - בתעסוקה, בהשכלה ובחיים החברתיים. בית ספר שואף לאדם בוגר, מכבד, מכיל, משתלב, גאה במורשתו הערבית וזהותו האישית והקולקטיבית תוך נכונות לחיים משותפים וקבלת האחר על בסיס של כבוד הדדי, סובלנות וסבלנות. מאז הקמתו, שם בית הספר דגש על חינוך לחיים משותפים בחברה פלורליסטית במדינת ישראל. בית הספר פועל במישור החברתי והערכי למען קידום והכשרת בוגרים ראויים בעלי כלים, שמהווים בסיס להשתלבות ראויה בחברה הישראלית - בתעסוקה, בהשכלה ובחיים החברתיים. בית ספר שואף לאדם בוגר, מכבד, מכיל, משתלב, גאה במורשתו הערבית וזהותו האישית והקולקטיבית תוך נכונות לחיים משותפים וקבלת האחר על בסיס של כבוד הדדי, סובלנות וסבלנות. מאז הקמתו, שם בית הספר דגש על חינוך לחיים משותפים בחברה פלורליסטית במדינת ישראל.

  teachers lounge image

  חדר מורים

  הכשרת הצוות לחיים משותפים מתבססת על הובלה של מורי ומורות האזרחות. הם עוברים הכשרה ייעודית לקידום שיח ביקורתי וניהול כיתה בנושאים שנויים במחלוקת. כמו כן, רכזת אזרחות משתתפת בפורומים משותפים עם מורים ממגזרים שונים ומפתחת איתם ביחד תכנים מותאמים לבית הספר. הכשרת הצוות לחיים משותפים מתבססת על הובלה של מורי ומורות האזרחות. הם עוברים הכשרה ייעודית לקידום שיח ביקורתי וניהול כיתה בנושאים שנויים במחלוקת. כמו כן, רכזת אזרחות משתתפת בפורומים משותפים עם מורים ממגזרים שונים ומפתחת איתם ביחד תכנים מותאמים לבית הספר. הכשרת הצוות לחיים משותפים מתבססת על הובלה של מורי ומורות האזרחות. הם עוברים הכשרה ייעודית לקידום שיח ביקורתי וניהול כיתה בנושאים שנויים במחלוקת. כמו כן, רכזת אזרחות משתתפת בפורומים משותפים עם מורים ממגזרים שונים ומפתחת איתם ביחד תכנים מותאמים לבית הספר.

  Educational Program Image

  תכניות חינוכיות

  בבית הספר מגוון של פעילויות המקדמות ממלכתיות, דמוקרטיה וחיים בשותפות: סמינר מעורבות חברתית - הסמינר נבנה בשותפות עם צוות נבחר של החניכים וכולל סיורים ופעולות בהם עולות סוגיות המעסיקות את בני הנוער, כולל נושאים של אקטואליה, ציונות וקונפליקטים בחברה הישראלית. לכל שכבה יש סמינר מעורבות חברתית אחת לשנה. הנעורים – מסגרת המתקיימת בביה״ס 4 ימים בשבוע בשעות אחה״צ - ערב. ״הנעורים״ זו מסגרת פעילות בלתי פורמלית שמשמשת כמרחב חינוכי-חברתי הפתוח לכל חניך וחניכה בבית הספר. הפעילות בבית הספר מגוון של פעילויות המקדמות ממלכתיות, דמוקרטיה וחיים בשותפות: סמינר מעורבות חברתית - הסמינר נבנה בשותפות עם צוות נבחר של החניכים וכולל סיורים ופעולות בהם עולות סוגיות המעסיקות את בני הנוער, כולל נושאים של אקטואליה, ציונות וקונפליקטים בחברה הישראלית. לכל שכבה יש סמינר מעורבות חברתית אחת לשנה. הנעורים – מסגרת המתקיימת בביה״ס 4 ימים בשבוע בשעות אחה״צ - ערב. ״הנעורים״ זו מסגרת פעילות בלתי פורמלית שמשמשת כמרחב חינוכי-חברתי הפתוח לכל חניך וחניכה בבית הספר. הפעילות בבית הספר מגוון של פעילויות המקדמות ממלכתיות, דמוקרטיה וחיים בשותפות: סמינר מעורבות חברתית - הסמינר נבנה בשותפות עם צוות נבחר של החניכים וכולל סיורים ופעולות בהם עולות סוגיות המעסיקות את בני הנוער, כולל נושאים של אקטואליה, ציונות וקונפליקטים בחברה הישראלית. לכל שכבה יש סמינר מעורבות חברתית אחת לשנה. הנעורים – מסגרת המתקיימת בביה״ס 4 ימים בשבוע בשעות אחה״צ - ערב. ״הנעורים״ זו מסגרת פעילות בלתי פורמלית שמשמשת כמרחב חינוכי-חברתי הפתוח לכל חניך וחניכה בבית הספר. הפעילות

  בית הספר שם למטרה להטמיע חיים משותפים בכל מקצועות הליבה ושואף שמקצועות האנגלית, הערבית והעברית יילמדו עם בית ספר יהודי בית הספר שם למטרה להטמיע חיים משותפים בכל מקצועות הליבה.

  פרטים ליצירת קשר

  מנהל/ת התחום בבית הספר: אינאס חאג' יחיא

  מייל: [email protected]

  נייד: 052-7042028

  דילוג לתוכן