Prize Apply

להגשת מועמדות, נא להוריד את המסמך שלהלן:

כבר מילאתם את המסמך? נא להגישו בטופס שלהלן:

  תודה, מועמדתך נקלטה בהצלחה !

  סמינר דרכי שרה ירושלים

  זרם חינוכי:

  חרדי

  Motto Image

  היוזמה החינוכית

  מסגרות החינוך הממלכתי חרדי מבקשות לקדם שוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחברה הישראלית. מלחמת חרבות ברזל הדגישה אף יותר את הצורך בחינוך חרדי שמתווך ערכים של אחריות לאומית ונשיאה בנטל, לצד חינוך לשמירת תורה ומצוות. הרצון ליצור רצף אידיאולוגי-חינוכי בעל זהות מובחנת ובהירה, הוביל את סמינר דרכי שרה לחפש מיזם מחולל-זהות, שיסייע לחדד את הזהות הממלכתית-חרדית ויחבר אליה את תלמידות הסמינר. החיפוש הוביל להבנה שיש צורך להקים תנועת נוער ממלכתית-חרדית, שתחנך לערכי החינוך הממלכתי חרדי ותייצג אותו. יש לנו אמונה גדולה בייחודיותה של תנועת נוער כמסגרת חינוכית בלתי פורמלית המקיפה את עולמן של החניכות. תנועת הנוער היא מערכת של אידיאולוגיה, תרבות, סמלים ועשייה שבאמצעותם החניכה מגבשת את זהותה, כפרט וכחלק מארגון. אנו שואפות שתנועת הנוער תהיה שותפה לבניית ערכים, גיבוש זהות והשתייכות חברתית של החניכות. נוער המוביל נוער, משמש כמודל לחיקוי והפעילויות בתנועה הן במה מצוינת לליבון סוגיות הקשורות לזהות והשתייכות. עד השנה לא הייתה קיימת בישראל תנועת נוער ממלכתית-חרדית לבנות, המחנכת לאחריות חברתית ולאומית ולמעורבות אזרחית, לצד החינוך ליראת שמים ולשמירת תורה ומצוות. תנועת "בדרכיה", תנועת נוער לבנות הממ"ח בירושלים, הינה יוזמה משותפת של סמינר דרכי שרה ותוכנית "המרחב השלם" של עיריית ירושלים. היוזמה ייחודית בכך שהיא יוזמה בלתי פורמאלית המגיעה מתוך החינוך הפורמאלי. מטרות התנועה הינן: חינוך לזהות ומורשת, הכרה וחיבור לזהות החרדית והלאומית, חינוך לאחריות אישית, חברתית, קהילתית ולאומית. בנוסף, יצירת פלטפורמה לעשייה אזרחית, להתנדבות ולמעורבות קהילתית תוך עידוד התנדבות ומעורבות בפרויקטים חברתיים, קהילתיים ולאומיים. התנועה שואפת לפתח מנהיגות בקרב החניכות והמדריכות ויכולת להוביל, להשפיע ולקדם מיזמים שונים. בפן האישי, מעודדת התנועה צמיחה אישית, פיתוח מיומנויות חברתיות דרך אירועי תרבות ופנאי וחיזוק קשרי חברות ושייכות. חניכות תנועת "בדרכיה" הינן תלמידות מכיתות ו-ח, בבית הספר היסודי הממלכתי חרדי "בנות ירושלים". המדריכות הן תלמידות מכיתות י'-י"ב בסמינר "דרכי שרה". בשנים הבאות המטרה היא להרחיב את פעילות התנועה לשכונות נוספות בירושלים, לבתי ספר ממ"חים נוספים ולהתרחב לערים נוספות. פעילות התנועה מתקיימת מידי יום שלישי, מיד לאחר סיום יום הלימודים, כבכל תנועת נוער. כל פעילות אורכת כשעה, ובמהלכה המדריכות מעבירות פעולה הכוללת משחקי חברה, שירים וסיפורים אשר להם מטרה חינוכית, ערכית וחברתית ההולמת את חזון התנועה. מידי חודש מתקיימת ישיבת צוות למדריכות בניהולה של מובילת היוזמה ורכזת המרחב השלם במוסד, הגב' חיה רוזנברג. במהלך הישיבה ניתנים כלים שונים למדריכות, מתקבלות החלטות שונות, נבחר נושא החודש בתנועה, שבו יתמקדו הפעולות המועברות, נקבע תוכן למסיבות, לאירועי שיא ולמפגשים מיוחדים בתנועה, מתלבנות סוגיות חינוכיות ועוד. ישיבת הצוות מהווה קבוצת תמיכה חשובה עבור המדריכות, אשר כרגע אין להן מקבילות במקומות אחרים בארץ. בשנים הבאות, המטרה היא להרחיב את התנועה לבתי ספר נוספים, לערים נוספות ולהקים "קן" פיזי, שהוא המוקד של התנועה.

  פרטים ליצירת קשר

  מנהל/ת התחום בבית הספר: הדס ניימן

  מייל: [email protected]

  נייד: 052-7645862

  דילוג לתוכן