Prize Apply

להגשת מועמדות, נא להוריד את המסמך שלהלן:

כבר מילאתם את המסמך? נא להגישו בטופס שלהלן:

  תודה, מועמדתך נקלטה בהצלחה !

  5

  בית ספר ייחודי דמוקרטי סלעית ע"ש עוז סלעית, מועצה אזורית שומרון

  זרם חינוכי:

  ממלכתי

  Motto Image

  היוזמה החינוכית

  סלעית הינו מושב חילוני השייך למועצה אזורית שומרון המתאפיינת באוכלוסייה דתית-לאומית. על אף השונות המגזרית והמורכבות המגיעה עמה, המועצה תומכת ומקדמת את השותפות בין סוגי האוכלוסייה המגוונים. בית הספר מעודד ערבות הדדית ושותפות בין כל חבריו. כאידיאולוגיה ועל מנת לחשוף את תלמידי בית הספר לגיוון באוכלוסייה הישראלית, הצוות החינוכי של בית הספר מורכב מייצוג של מגוון המגזרים המרכיבים את פסיפס החברה הישראלית: חילוני יהודי, דתי יהודי, דתי מוסלמי, קיבוצניקים, עירוניים, להט"ב, עולים ובדואים. צוות הניהול, בשיתוף עמותת חינוך ישראלי המלווה את בית הספר, יזם את הפרויקט, שמטרתו לחשוף את התלמידים והתלמידות למגוון המגזרים המרכיבים את החברה הישראלית. בביה"ס מתקיימים מסעות למידה דרכם נלמדים תחומי דעת מגוונים. הלמידה נעשית באופן חוויתי דרך פרויקטים וחקר. היוזמה תתקיים במסגרת מסע בגיאוגרפיה. ביוזמה נערכת למידה על הקבוצות השונות מהחברה הישראלית המקיפות את בית הספר. בשלב ראשון נערכת הכרות עם אנשי צוות בית הספר המייצגים את מגוון המגזרים בחברה הישראלית, בשלב השני נוצר קשר עם בתי ספר רלוונטיים מהישובים השונים המקיפים את בית הספר ואשר קיימים בחברה הישראלית: ממ"ד / ממלכתי / מוסלמי / דרוזי. בשלב הבא נערכים על ידי הילדים של סלעית ראיונות עם ילדים מבתי הספר האחרים על מנת להכירם טוב ומתקיימים מפגשים עם בתי הספר האחרים. במסגרת למידת החקר מתקיימת למידה על האזור ועל מאפייניו מבחינה גיאוגרפית והיסטורית ועל האוכלוסייה שלו. בשלב הבא מתקיים תהליך רפלקטיבי על החוויה של המפגש ומוגשת על ידי התלמידים והתלמידות הצעה לחיים משותפים עם האוכלוסייה מבית הספר השני. בסיום הפרויקטים נוצרים תוצרי למידה כגון, יצירת אומנות משותפת או אלבום אישי, תערוכת מפות של האזור הגיאוגרפי, תערוכת צילומים של המפגשים והסיורים.

  פרטים ליצירת קשר

  מנהל/ת התחום בבית הספר: הילה מריל

  מייל: [email protected]

  נייד: 050-7602115

  דילוג לתוכן