Prize Apply

להגשת מועמדות, נא להוריד את המסמך שלהלן:

כבר מילאתם את המסמך? נא להגישו בטופס שלהלן:

  תודה, מועמדתך נקלטה בהצלחה !

  ממלכתיות במבחן

  הזמנת "ממלכתיות במבחן"

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם.
  אייקון חינוך בבית בן-גוריון

  פעילות בנושא

  "ממלכתיות במבחן"

  ממלכתיות, על פי תפיסתו של דוד בן-גוריון, היא הבסיס לריבונות של המדינה
  החדשה. ערב הקמת המדינה מפולג היישוב היהודי לארגונים פוליטיים, לארגוני
  התיישבות ולמחתרות השונות. בן-גוריון מבקש לשים את כל אלה תחת ממשלה
  אחת אשר מספקת לאזרחיה את כלל השירותים שעד כה סיפקו הארגונים הפוליטיים השונים.

  מלבד הטמעת תפיסת הממלכתיות בתחום החינוך, הבריאות והרווחה,
  מביא בן- גוריון את תפיסת הממלכתיות לשיאה בתחום הביטחון, דרך הכוח הצבאי החדש שהתהווה: צה"ל.
  הארגונים הצבאיים הופכים לכוח צבאי אחד, כפוף לגוף נבחר.
  התהליך לא פשוט ומביא איתו אירועים מכוננים ומשמעותיים בהקמת צה"ל והפיכתו לצבא ממלכתי.
  גם היום ממלכתיות הינה אבן יסוד במבנה הערכי של צה"ל.

  הסיור יתחיל בביקור בבית בן -גוריון, שידגיש את השלבים בהקמת מדינה דמוקרטית המתבססת על עקרון הממלכתיות.
  ביקור בחדר המוקדש כולו לצה"ל וחשיפה לתפיסות היסוד שהונחו בהקמתו.
  סיור לאורך חופיה של תל אביב, יעסוק בתפיסת הממלכתיות שתוצג דרך שני מקרי בוחן היסטוריים: השלבים
  להקמת צה"ל וספינת 'אלטלנה'. סוגיות אלו יאמתו ויעמתו את הרלוונטיות בין תפיסת הממלכתיות הבן-גוריונית לזו בימינו.

  קהל יעד: יא'-יב', השתלמויות | משך סיור: שעה וחצי-שעתיים.

  דילוג לתוכן