Prize Apply

להגשת מועמדות, נא להוריד את המסמך שלהלן:

כבר מילאתם את המסמך? נא להגישו בטופס שלהלן:

  תודה, מועמדתך נקלטה בהצלחה !

  קול קורא

  מחזון

  למעשה

  2023

  2023

  קול קורא: כרזזה - מחזון למעשה, 75 שנה למגילת העצמאות

  מגילת העצמאות הינה המסמך המכריז על הקמתה של מדינת ישראל ובה כתובים העקרונות והערכים המשותפים על בסיסם מושתתת מדינת ישראל. מאז ההכרזה על מגילת העצמאות ועד היום ממשיכה מגילת העצמאות להוות סמל של יסוד להסכמה משותפת בין הזרמים השונים במדינת ישראל ולהשפיע על עיצוב אופיה של מדינת ישראל.

  כבר ב1948 זיהו דוד בן-גוריון וקברניטי "המדינה שבדרך" את האתגר של מדינה וחברה חדשה להסכים על יסודות משותפים וביקשו להביא להסכמה רחבה על מסמך התשתית שיהווה אבן דרך בעיצוב אופייה של מדינת ישראל. הם האמינו כי בסיסי הסכמות רחב יאפשר להם לקבל בהמשך החלטות ברוח אותן הסכמות שיהוו יחד את מה שלימים יהיה צוויונה של מדינת ישראל.

  המועצה הציונית בישראל ובית בן-גוריון בתל אביב, קוראים לסטודנטים וסטודנטיות לעצב כרזות המתכתבות עם הנושא "מחזון למעשה" וברוח מגילת העצמאות.
  על הכרזה לבטא את תפקידה, חשיבותה ומרכזיותה של מגילת העצמאות, עקרונותיה וערכיה בצמיחתה של מדינת ישראל כמדינה משגשגת.

  מתוך הכרזות שיתקבלו הכרזות אשר יעלו לגמר, יוצגו בתערוכה ומתוכן יבחרו שלוש כרזות מנצחות אשר יזכו במלגה:

  מקום ראשון- 10,000 ₪
  מקום שני- 5000 ₪
  מקום שלישי- 2500 ₪

  כל הכרזות אשר יוצגו בתערוכה יזכו בפרס על השתתפות על סך 500 ₪

  הגשת המועמדות תתאפשר עד תאריך
  8/10/2023 בשעה 17:00
  על גבי הטופס המיועד לכך בקישור

  * את הכרזות יבחנו ועדת מומחים.

  כרזזה - טופס הרשמה

  ׳מחזון למעשה׳ - בסימן 75 שנה למגילת העצמאות

  מי רשאי להתמודד?

  כל סטודנט הרשום כסטודנט במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה

  Registration Form

  פרטים אישיים של המגיש/ה:

  יש לצרף לטופס זה את המסמכים הבאים (קבצי PDF באיכות טובה):

  • כתב התחייבות ורישיון שימוש חתום ומלא כנדרש (רצ"ב);
  • הסבר קצר בהיקף של עד עמוד המציג את הרעיון הניצב בבסיס ההצעה;
  • אישור לימודים בתוקף המעיד על המוסד האקדמי והמגמה/חוג לומד המשתתף;
  • קובץ של ההצעה בפורמט PDF וברזולוציה המתאימה להדפסה בגודל 50X70 ס"מ (גודל מקסימאלי 5MB)

  כרזזה

  תחרות עיצוב כרזה
  "מחזון - למעשה" בסימן 75 שנה למגילת העצמאות

  המועצה הציונית בישראל בשיתוף בית בן-גוריון בתל אביב

  רקע

  המועצה הציונית בישראל (להלן: "המועצה הציונית") בשיתוף עם בית בן-גוריון בתל-אביב (להלן: "בית בן-גוריון"), מבקשות ליזום תחרות עיצוב כרזות בסימן "מחזון – למעשה".

   

  המועצה הציונית בישראל – הינה זרוע הפעילות והחינוך של ההסתדרות הציונית העולמית. המועצה הציונית עוסקת בטיפוח מנהיגות צעירה ובחיבור אנשים מכל הפסיפס הישראלי לערכי הציונות ולהגברת תחושת השייכות למדינת ישראל ולמפעל הציוני. המועצה הציונית בישראל חרטה על דגלה ועיצבה את חזונה תחת הביטוי " מפעל ציוני מתחדש" שלוש מילים המקפלות בתוכן את עיקרון היסוד עליו אין עוררין: הציונות איננה קופאת על שמריה. היא מתחדשת, היא מתפתחת, היא מתעדכנת והיא רלוונטית, ממש כפי שהיתה כאשר הוגשם החלום הציוני והוקמה מדינת ישראל.

   

  בית בן-גוריון – בית בן-גוריון בתל אביב היה ביתם הפרטי של פולה ודוד בן-גוריון, שהיה ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל. בעבר, שימש הבית כמעונם הפרטי של הזוג בן-גוריון, מתחילת שנות ה-30 ועד להתיישבותם בשדה בוקר. בצוואתו, ציווה בן-גוריון את ביתו בתל אביב למדינת ישראל למען יהפוך "למוסד לקריאה, לעיון ומחקר". מאז נפתח הבית לקהל ב-1974 מוצגים בו פריטים מקוריים המדגישים ציוני דרך בתקופה שקדמה להקמת המדינה ובשנים שלאחריה, המאירים פרקים בחזונו ובמורשתו של דוד בן-גוריון. כיום, משמש הבית כמוזיאון היסטורי, מרכז חינוכי ותרבותי וכזירת לימוד ייחודית לנושאים שעניינו את בן-גוריון ועולים מתוך ספרייתו העשירה.

   

  הכרזה תבטא את תפקידה, חשיבותה ומרכזיותה של מגילת העצמאות, עקרונותיה וערכיה, בצמיחתה של מדינת ישראל כחברה משגשגת, השנה היא שנת ה-75 למגילת העצמאות ו 50 שנה לפטירתו של בן-גוריון, החברה הישראלית עברה תהליכים רבים זה הזמן לבחון ולהסתכל מה מידת הנכונות והרלוונטיות למסמך המייסד, אשר גדולתו בהסכמה הרחבה אשר יצר ועליה חתומים אנשים מכל קשת החברה הישראלית.

   

  לצורך כך, החליטו המועצה הציונית ובשיתוף בית בן-גוריון, לקיים תחרות בין סטודנטים, במוסדות להשכלה גבוהה בכל רחבי הארץ להתמודד עם המשימה הייחודית והמרתקת. בהתאם לכך, תפרסם המועצה הציונית במספר אמצעים, "קול קורא" לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה להגיש את הצעותיהם לכרזה המוצעת על ידם. הכרזות שיתקבלו לתחרות, יוצגו בין היתר במסגרת תערוכות שונות אשר יוצבו בהתאם לשיקול דעתה של המועצה הציונית ו/או מי מטעמה.

  מי רשאי להתמודד?

  כל סטודנט הרשום כסטודנט במוסדות להשכלה

  גבוהה המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה

  (להלן: "המשתתפים או "המציע").

  מרכיבי הכרזה

  משתתפים המבקשים להציע עבודות ימלאו את הטופס המקוון שלהלן ויצרפו לו קובץ דימויים.
  להלן דגשים בהגשת המסמכים:

   

  • על המשתתף להביא את נושא התחרות לידי ביטוי באופן מרכזי בכרזה.
  • הכרזה המוצעת תיעשה באופן שלא יפגע ברגשות הציבור, לא יכללו מסרים מפלגתיים ולא יהיה בהם כדי לפגוע בקהלים ובמגזרים בארץ ומחוצה לה.
  • הצעה אשר לא תכלול את הנדרש לעיל, תיפסל.

  אופן הגשת ההצעה

  על המציע להגיש את המסמכים הבאים באמצעות טופס המקוון (מטה):

   

  • כתב התחייבות וזכויות יוצרים חתום ומלא כנדרש (יש להוריד, למלא, לחתום ולהעלות בטופס המקוון);
  • הסבר קצר בהיקף של עד עמוד המציג את הרעיון הניצב בבסיס ההצעה ;
  • אישור לימודים בתוקף המעיד על המוסד האקדמי והמגמה/חוג לומד המשתתף;
  • קובץ של הכרזה המוצעת בפורמט PDF וברזולוציה המתאימה להדפסה בגודל .50/70 ס"מ, פורמט עומד.
   (גודל מקסימאלי 5MB).
  • המציע יגיש את הצעתו באמצעות הטופס המקוון החל מיום 8 אוגוסט ועד ליום 8 באוקטובר 2023.

  תהליך הבחירה

   

  שלב ראשון

  בדיקת שלמות ההצעות בהתאם לנדרש. הצעה חסרה ו/או הצעה שאינה עומדת בדרישות ובתנאי ההגשה תיפסל, ולא תעבור לשלב הבחינה הבא. למשתתפים אשר הצעותיהם תיפסלנה תישלח הודעה. לאחר השלמת שלב הבחירה הראשון תיבחנה ההצעות על ידי צוות השופטים באופן אנונימי. צוות השופטים יורכב מועדה אשר תיבחר על ידי המועצה הציונית ובית בן-גוריון.

   

  הצוות יורכב מאנשי מקצוע מתחום האומנות, ההסטוריה ואנשים המייצגים את מגוון החברה הישראלית.

   

  שלב שני

  ייבחרו מספר כרזות אשר ישתתפו בתערוכה, מתוך העולים לגמר יבחרו מקומות ראשון ,שני ושלישי
  ההצעות על פי הפרמטרים הבאים:

   

  • התאמת הכרזה לנושא
  • מתן ביטוי אישי, יצירתיות, מקוריות, התייחסות למגוון קהלים, אופן ביטוי המסר, רמת ביצוע.

   

  ההצעות שיזכו לציון המצטבר הגבוה ביותר על ידי צוות השופטים יוצגו בתערוכה שתתקיים.

   

  שלוש העבודות שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר ע"י צוות השופטים ידורגו במקומות הראשון, השני והשלישי בהתאם לניקוד שקיבלו. מובהר, כי המועצה הציונית ובית בן-גוריון אינן מתחייבות לבחור הצעה זוכה או לבחור הצעות במקומות השני והשלישי ואינן מתחייבות להציג את הכרזות בתערוכה.

  לוחות זמנים

  מועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 8 אוקטובר עד לשעה 15:00.
  הצעות שיוגשו לאחר מועד זה יפסלו.
  הליך הבחירה צפוי להתקיים במהלך חודש אוקטובר 2023.
  *יובהר, כי יתכן שינוי בלוחות הזמנים שצוינו לעיל, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי של המועצה הציונית ובית בן-גוריון.

  הפרסים

  תשורות בגין השתתפות בתערוכה; הפרס למקומות הראשונים
  המשתתפים אשר ישתתפו בתערוכה יהיו זכאים לתשורה בסך של חמש מאות שקלים (להלן: "תשורת ההשתתפות").

   

  בסיום הליך הבחירה, במהלך חודש נובמבר 2023, בכוונת המועצה הציונית ובית בן -גוריון, בהתאם לשיקול דעתן, לערוך טקס או אירוע במסגרתו יוענקו הפרסים לזוכים במקומות הראשון, השני והשלישי, כמפורט להלן:

   

  המציע שהצעתו תזכה במקום הראשון יקבל פרס כספי בסך עשרת אלפים שקלים₪.
  המקום השני יקבל פרס כספי בסך חמשת אלפים שקלים₪.
  המקום השלישי יקבל פרס כספי בסך אלפיים חמש מאות שקלים₪.

   

  *מובהר, כי הפרסים האמורים יתקזזו עם תשורת ההשתתפות. הפרסים יוענקו על ידי המועצה הציונית בישראל.

  הערות

  הסטודנטים לא יהיו רשאים לפנות לצוות השופטים במהלך הליך הבחירה לצורך קידום הצעותיהם או לשוחח עמם בנושא ההליך.המועצה הציונית ובית בן-גוריון אינם מתחייבים לעשות שימוש בהצעה הזוכה ולמציע לא יהיו כל טענות בעניין זה.

  למועצה הציונית ולבית בן-גוריון ו/או למי מטעמן לא תהיה כל אחריות בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או נזק מכל סוג ומין שהוא אשר ייגרם, ככל וייגרם, למשתתפים עקב השתתפותם בתחרות או אי השתתפותם, לרבות בגין הצגת הכרזה המוצעת על ידם במסגרת תערוכה

  המועצה הציונית שומרת על זכותה להוסיף או לשנות, בהתאם לשיקול דעתה, כל הוראה במסגרת תקנון זה.בכל מקרה בו תעלה סוגייה או שאלה או טענה אשר איננה מוסדרת במסגרת תקנון זה תובא בפני יו"ר הועד המנהל של המועצה הציונית בישראל אשר יכריע בנושא והכרעתו תהיה סופית.

  אשת הקשר לצורך פניות ובירורים: אוסנת ברדה, [email protected]

  ועדת הפרס

  ׳מחזון למעשה׳ - בסימן 75 שנה למגילת העצמאות

  גיל סגל

  סגן יושב-ראש ההסתדרות הציונית העולמית וראש המחלקה לישראל והנצחת השואה, חבר בדירקטוריון ובהנהלת קרן היסוד במוסדות הלאומיים, סגן הנשיא של הקונגרס היהודי העולמי WJC.

  עו"ד עוז חיים

  מנכ"ל המועצה הציונית בישראל. פעיל ויזם חברתי לצמצום הפער הדיגיטלי; מקים המיזם "מחברים את ילדי ישראל" לחיבור ילדים למחשבים.

  שרון סופר

  אוצרת הכנסת, בעלת תואר שני במדיניות ותאוריה של האומנויות (בצלאל). ותואר שני במדיניות ציבורית (תל אביב).

  יגאל גבאי

  בעל סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג, עיצב עשרות בולים לשרירות הבולאי, מדליות לחברה הישראלית, מטבעות לבנק ישראל, עוסק רבות בעיצוב הנצחה וזיכרון, מעצב כרזות בינלאומי.

  נלי מרקמן

  מנכלית בית בן-גוריון בתל אביב. בוגרת שני תארים בחינוך ובית הספר למנהיגות חינוכית מנדל.

  דר משה פוקסמן שע"ל

  מרצה בחוג לפוליטיקה ותקשורת המכללה האקדמית הדסה בירושלים

  עמית שמעוני

  בוגר המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל. האמן מאחורי המותג HIPSTORY

  אוסנת ברדה

  מנהלת פרוייקטים במחלקה לישראל והנצחת השואה. מפיקת תערוכות בארץ ובחו"ל ; "אושוויץ ממבט על" ו- "מגוון דעות כנסת אחת".

  עפרי לבינסון

  מנהלת פעילות בית בן-גוריון בת"א, בוגרת תואר ראשון בלימודי מדינת ישראל (בן-גוריון) ותואר שני בפוליטיקה וממשל (בן-גוריון)

  כתב התחייבות ורישיון שימוש

  ׳מחזון למעשה׳ - בסימן 75 שנה למגילת העצמאות

  אני מר / גב׳ ____________________
  הגשתי את הצעתי לבחירת כרזה למועצה הציונית בישראל (להלן: בהתאם לקול קורא שפרסמה המועצה הציונית ביום ________________________

   

  בהתאם לכך אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן:

   

  1. הגשתי את הצעתי בהתאם לכל דרישות כללי התחרות לאחר שקראתי אותם והבנתי היטב את תוכנם ומשמעותם.
  2. אני היוצר/ת הבלעדי של ההצעה, על כל רכיביה, ולמיטב ידעתי היא אינה מהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות של צד ג כלשהו ואינה מהווה הפרה של הוראת כל דין. במקרה בו יתברר כי האמור לעיל הופר , הריני מתחייב לשפות את המועצה הציונית בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מהפרה זו.
  3. במקרה בו תיבחר הצעתי לאחת מן ההצעות שהתקבלו לתחרות, הנני מעניק למועצה הציונית ו/או לכל מי מטעמה ו/או ברשותה רישיון שימוש בלעדי, בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן לעשות כל שימוש בכרזה ובכלל רכיביה, לרבות פרסום, הצגה לציבור, העתקה, שכפול, שינוי מימד או פורמט, עשיית יצירה נגזרת וכיו״ב, הן באמצעות עצמה והן באמצעות צדדים שלישיים, לרבות לצורך הצגתה במסגרת תערוכות כרזות אשר יוצגו בהתאם לשיקול דעתה של המועצה הציונית ו/או מי מטעמה.
  4. ככל שאהיה זכאי לתשורה או תמורה בגין השתתפותי בתחרות כמתואר בתקנון התחרות מובהר כי היא כוללת וסופית, ולא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין ההשתתפות בתחרות ו/או בחירת הצעתי כהצעה הזוכה ו/או רישיון השימוש ו/או שימוש בפועל שתערוך המועצה הציונית ו/או מי מטעמה או בהרשאתה בכרזה.
  5. ידוע לי כי לא יהיה באפשרותי להעניק לצד ג׳ כלשהו רישיון שימוש או כל זכות אחרת לעשיית שימוש ביצירה, בכל אופן שהוא, ללא קבלת הסכמת המועצה הציונית בכתב ומראש.
  6.  ידוע לי כי המועצה הציונית תפעל לציון שמי על גבי יצירתי בהיקף ובמידה המקובלים.
  7. אין לי ולא תהיה לי בעתיד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה הציונית ו/או מי מטעמה בנוגע להשתתפותי בתחרות, לשימוש המועצה הציונית בהצעה, לרבות אי שימוש בה ולהעברת זכות היוצרים בהצעה.

  *למועצה הציונית ולבית בן-גוריון יש הזכות לשימוש בכרזות.

   

  אני מאשר/ת בזאת את הצהרותיי והתחייבויותיי כמפורט לעיל:

   

  חתימה:___________________

  שם מלא:__________________

  תאריך:____________________

  דילוג לתוכן